سجاد رحمانی
1395/10/19
سجاد رحمانی
1395/9/29
سجاد رحمانی
1395/9/22
عطشان سامانه ای است که براساس آن کاربران میتوانند از نزدیک ترین مکان یا مراسم مذهبی که در اطراف ایشان در حال برگزاری است آگاهی یابند.
نشانی وب سایت ما atshan.ir است
منتظر حضور شما عزیزان در این وب سایت هستیم .
همچنین آمادگی کامل جهت همکاری شما با عطشان را داریم.
سجاد رحمانی
1395/9/22
عطشان
atshan.ir