ashkan54
1397/2/5
....
ashkan54
1397/2/5
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺁﻭﺍ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ "ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﯽ"

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻫﻨﮓ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺵ ﺭﻭ ﮔﻔﺖ ، ﺁﺧﺮﺵ ﮔﻔﺖ:

ﻟﻄﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺪﺍﺷﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﮐﻨﯿﺪ
ashkan54
1397/2/5
آدم مغرور مثل کسی است که بالای کوه ایستاده و همه را کوچک می بیند. غافل از اینکه مردم هم از پایین او را کوچک میبینند ...
ashkan54
1397/2/5
.....
ashkan54
1397/2/5
...
ashkan54
1397/2/5
...