arabnejad_sami
1396/2/12
وای ی ی خدااااا دق کردم از تنهایی

به خدا پوکیدم...

یکی بیاد تلگرام یکم چت کنیم...


@sami_arabnejad_hot

https://telegram.me/sami_arabnejad_hot
arabnejad_sami
1396/2/11
بعضـی اوقـات بـایدجـلو همـه😻🌿
صدقـه🌸🍃
بـری😻🕸
بـه فـکره این نبـاش که 🎃☄
بیـاد پـاییـن🙊💥
نـه اصلـا اینجـوری جـلو همه کن💑🎈
تـا همه بفهمـن که🐝🦄
مـاله خـودته🙋🏻💍
آرهـ...🐬🌊
حـرفه مـردم واسـت نـباشه🙅🏻✨
فقـط بـرات مهـم باشه🍒🔮
بـزار مـردم هـرچی بگـن🎈✨
ولـی جـلوی همـه عشقـتو کن!💏✨
بـزارکل که بـرای عشـ👨🏻ـقـت جون میـدی👾🌱
arabnejad_sami
1396/2/11
تنها كسـي هستــے☝️🏿👣
كــه بـا بـودنت فهمـيدم👫💓

زمـين هـم هنـوز🌏☄
فرشـته اے دارد👼🏻🙆🏿

كـه بـراي 🚶🏿🚶🏿‍♀
دوسـٺ_داشتن اش 💏
نبايـد قسـم خـورد...🖤❤️