amirrrrrrrrrgh
1395/9/27
لایک
banoo_baran
1395/9/27
‍ ✅چند جمله انرژی بخش که به شما تقدیم می کنیم:

🍃🍃🍃
🔋خدا مرا دوست دارد چون یک روز دیگر به من هدیه داده است.
🍃🍃🍃🍃
🔋خوشبختم چون یک روز دیگر میتوانم مهر دیگران را تجربه کنم و مهر بورزم.
🍃🍃🍃
🔋من حالم همیشه خوبه چون با وجود دو تا جمله بالایی غمی نمیمونه.
🍃🍃🍃
🔋من مشکلات زیادی دارم ولی همشو دوس دارم چون همونا هستن که منو شکل میدن.
🍃🍃🍃
🔋من میخندم چون دلیلی برای نخندیدن پیدا نکردم.
🍃🍃🍃
🔋من میخندم حتی در تاریکترین روز ها همیشه خدایی هست که منبع نور باشد و همیشه کسانی هستند که مارو به سمت نور بکشونن.
🍃🍃🍃🍃
روزتون پر از زیبایی و احساس خوب