mohammad frouzan
1396/8/20

سلام و عرض ادب به کانال آثار و برکات نماز بپیوندید. و ما را در اشاعه فرهنگ نماز در جامعه یاری رسانید. با تشکر فراوان ؛ فروزان سلام عالی بود . مدیر کانال آثار و برکات نماز https://t.me/namazasar
amirmahmood26
1396/8/3
گور بابای دنیا شاد باشید و بخندید😘