علیرضا محمدی
1395/11/8
علیرضا محمدی
1395/11/8
توجه کنید_ در زمان های متعدد در نشون داده با مبنای مخالفه نمونه کوچکش: در دیدار با وزیر خارجه در خواست کرد که در گذشته باقی ماند!این یعنی دوتسی با کسی که به و اگر بگن مسلمون شدیم هم نمیشه باور کرد! :
باید به رای داد که کامل باشد
عکس زیر یعنی: مخالف مبانی امام=ضد اسلام(که الان در صدد اثبات مبانی امام نیستیم اما اگر اثبات بشه شاید خیلی مشکلات حل میشه)
علیرضا محمدی
1395/11/8
شاید این عکس چه ربطی دارد به اما لازمه بگم این عکس نتیجه رها کردن هشدار رهبری در مهر94 نسبت به باور سازی در مساله است که اگر طبق در دی ماه58 انجام و عمل نشود نتیجه میشود و عکس زیر.
در که قبلا گذاشتم خود برای دست به کار شدند...
علیرضا محمدی
1395/11/8
هشدار امام در تاریخ 5 دی 1358 نسبت به به زبان دیگر در پوستر -از زبان رهبری
((این نشون میده ایمان و باور مقدمه ای اساسی در هرچه بهتر عملی کردن اقتصاد مقاومتی است که مستند در مقاله ای که استخراج کرده ام به آن اشاره خواهد شد.
یادمون باشه فرد برای بیان کسی است که اشراف کامل به کشور و تجربه غنی دارد ان فرد رهبری است.
نتیجه عمل نکردن به راهبرد فوری رهبری:
علیرضا محمدی
1395/11/8
همنطور که رهبری به دو دشمن برای ضربه به نطام و اشاره کردند در این به علت نبودن و خود ایشان دست به کار شدند تا ساری کنند!

پاسخی منطقی به مخالفان اقتصاد مقاومتی
+
اگر راهکار مخالفان اقتصادمقاومتی را گوش کنیم چه میشود؟؟
+
راه حل فقر و فشار مالی ملت علمی و بدون تعصب چیه؟؟؟؟ و....
علیرضا محمدی
1395/11/8
هر کس به فکر بچه های خودش یا عزیزانشه گوش کنه


علیرضا محمدی
1395/11/8
ضمیمه برای سنجان:
مقام معظم رهبری:
اگر راه امام گم کنیم یا فراموش کنیم یا عمدا کنار گذاشته شود ملت ایران سیلی خواهد خورد