am20to4
1396/1/17
چه زیباست بوییدن گل
هوای دل انگیز شیدایی تو
مرا با مثال عشق آشنا میکند
لمس دست هایم زیر موهای تو
am20to4
1396/1/16
گذر ثانیه ها
am20to4
1396/1/16

بپذیر فریاد افراد خوب را تا فریاد نادان را بر سر خود نبینی
am20to4
1396/1/16
کلیشه ای:
زیرکترین انسانها از آن دسته هستند که هر جا می روند با آرامش و خوشرویی رفتار می کنند در صورتی که این دسته خود آتش درونی فعال دارن و هر آن ممکن است شعله ور شود پس هر کسی گوشه ای کز کرده مظلوم یا مثبت طلقی نکنید
am20to4
1396/1/16

به این دنیا هیچ اعتمادی نیست چه راحت جان ما را می فروشد به خاک جهان بینی ما شده فقط یاد مرگ و افلاک.
am20to4
1396/1/16
کلیشه ای:
کسی را دوست داشته باش که ارزشش را دارد نه کسی که برایت دوست داشتن را بازی می کند.
am20to4
1396/1/16

چون دانه های برف نرم وسبک وباطنی سخت آدم هایی هستند با ظاهری خوشرو و با تواصع ولی باطنی سنگ دل و روحی خبیس
am20to4
1396/1/16

زندگی را آن چنان ببین که تصورش می کنی نه چیزی که با چشم مبینی بدان که اگر نبودی زندگی بی تو تصوری برای زیبایی نداشت
am20to4
1396/1/16

زندگی با دیدی زیبا
قشنگ تر از آن است که
فقط نقطه ی دیدت
درختان بی برگ باشد
am20to4
1396/1/16
عشق از دست رفته