مصطفی آراسته
1396/6/19
لوگوی نرم افزار crm الماس
نرم افزار مدیریت مشتری الماس با امکانات بسیار فراوان و با بهره مندی از تیمی متخصص در زمینه برنامه نویسی آماده همکاری با تمامی ارگان های و شرکت های کوچک و بزرگ در جهت بهبود مسائل مرتبط با کسب و کار آنها میباشد.