alilove1346
1395/5/12
تو وقتی هستی اما دور از من
نه میشه زنده باشم نه بمیرم