ailin20
1395/9/5
میخام حاضری بیزنیم چند نفر تا الان بیدارن
ailin20
1395/9/5

حافظه ی آدم های غمگین قویست

می دانند کجای آن روز

مُرده اند …
ailin20
1395/9/5

🐫🐪🐫🐪🐫🐪
✍ زیبا ترین متن دنیا
و
سر تا پایم را خلاصه کنند می شوم "مشتی خاک"
که ممکن بود "خشتی" باشد در دیوار یک خانه
یا "سنگی" در دامان یک کوه
یا قدری "سنگ ریزه" در انتهای یک اقیانوس
شاید "خاکی" از گلدان‌
یا حتی "غباری" بر پنجره
اما مرا از این میان برگزیدند : برای" نهایت" برای" شرافت" برای" انسانیت"
و پروردگارم بزرگوارانه اجازه ام داد برای : " نفس کشیدن " " دیدن " " شنیدن " " فهمیدن "
و ارزنده ام کرد بابت نفسی که در من دمید
من منتخب گشته ام : برای" قرب " برای" رجعت " برای" سعادت "
من مشتی از خاکم که خدایم اجازه ام داده: به" انتخاب " به" تغییر " به" شوریدن " به" محبت "

وای بر من اگر قدر ندانم
ailin20
1395/9/5

امشـــب ...به " تـــو " نیاز دارم بغـــض هایم ...در راه اند

سینـــه ام را گلویـــم را ،هدف قرار داده اند

امشـــب ..به " تـــو " نیاز دارم

شانـــه هایت را ...به کسی ، قول نده

در کنارم باش ! برای چند ساعت ،!

اشـــک هایم...شانـــه هایت را ...در انتظار اند

آهستـــه نیا ! گام هایت را ..تنـــدتر بـــردار

نمی خواهـــم ،دیـــرتر از بغـــض هایم برسی !

" تـــو " که نباشی...از پا در می آورند " مـــرا "... ،این بغـــض ها
ailin20
1395/9/5

وقتی ی دختر میگه همه ی پسرا مثل همن.....
معنیش این نیس ک همه رو امتحان کرده...
بلکه از کسی ضربه خورده ک براش معادل همه بوده....
ailin20
1395/9/5
بچه ها اگه پست هامو دوست دارین منو به همراهاتون اضافه کنین تا راحتتر پستامو پیدا کنید😊
ailin20
1395/9/5

وقتی دلبرداری باید از بقیه دل برداری

.منکه دلبر ندارم به همتونم نظر دارم😜 مخصوصا تو که داری میخندی😍😜
ailin20
1395/9/5

انسان با سه چیز مغرور می شود :

1- نامِ بزرگ
2- خانه ی بزرگ
3- لباسِ فاخر

اما افسوس که بعد از مرگ!!!

1- نامش... مرحوم
2- خانه اش ... قبر
3- لباسش ... کفن

بر چرخِ فلک مَناز که کَمَر شِکَن است
بررنگِ لباس مَناز که آخر کفن است
مغرور مشو که زندگی چند روز است
در زیرِ زمین شاه و گدا یک رقم است
ailin20
1395/9/5

اَگِہ مُسابِقاتـِــــ پَرْتابـِـــ خَنْجــرْ اَزْ پُشْتـْـــ داشْتیْمـْــ …

نِصْفِ رُفَقاےِ مَڹْ دَرْ سَطْحِ بِیْڹُ الْمِلَلْے

واسِہ ڪِشْوَرِمُوݧْ اِفْتِخارْ آفَریْنْے میْڪَــردڹailin20
1395/9/5

جانم

که تو

باشي

جان

به لب شدن

چه عالمي

دارد...
ailin20
1395/9/5
دخترا رنگ رژ مورد علاقتون کدومشونه؟؟؟؟؟
ailin20
1395/9/5
نظر سنجی درباره من 1خیلی بی مزه ای 2خیلی مغروری 3واقعه بینی 4دوست داشتیی 5مهربونی 6خشنی 7دوست داشتنیی کدومشونم😊😊
ailin20
1395/9/5
ازین بالا چقدر غصه هام حقیرن هه😏
ailin20
1395/9/5

‏✓♔⇡⇣✍ هیچــْـــّــوقْت نَخـــٍـواٌستَــــًـْـم ⇡⇣♚♔✓

♚دُشــًــمِنًـــّـامٌـــّـو بِشنـَـِـــْاســَــــُم♚

♚⇡⇣ چٌـِـــوْن میـِـــْــدونِسِتَــــٌــٍم خیــٍـْـــّلی ♚

✓ازَ ⇡⇣♚

♚دوُستــْـــ،ٍـــامـٍـــُــّو از دَسِـــْــّــتٌ ♚

✓میْـّــٍـــَدم ♚☞

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟
ailin20
1395/9/5

☞حسِـــــادت☞
♚دختـــرى♚
رو
󾭉تحـــريـــــــــك󾭉
نكـــن كه با يه
←نــــــــــگاش→
󾫽ميتــونه خيلــــــــــيارو مال خودش كنه󾫼
حتــى
↓رفــــــــــــــــــيــق↑
♥فــــــــــــــــاااباتو♥

اره گلم اینجوریاس.....
ailin20
1395/9/5

هَـــر آدمیــــ تو زندگیـــــش ،

یـہ بیـــــ معـرفٺ دارهـــ . . .

ڪہ اوڹ بیـــ معـرفٺ ،

یڪـــــے از دوسٺ داشتنـے تریڹ آدماے روزگارهـــ !!!

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟
ailin20
1395/9/4

ﺗﻮ☞
ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ ☜ اون☞ بیاد ســمْتِــت!!

☜ اوﻦ ☞
ﻣﻨﺘﻈﺮه ☜ ﺗﻮ☞ برﯼ سمتش!


ﺁﺧﺮﻡ... ﯾﮑﯽ میاد سمت ☜ تو ☞ 
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ پیشه ☜اون☞


ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻢ خراب میشه☞ .....!!

به همين سادگی....

غـُرور بـا پـَنــبـه ســر مــيـبــُره...

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟
ailin20
1395/9/4

صـِـــدای مـَــــردانــِه اَت👨 دلــــم را می لــَــرزانـد💓
دستـــــان بـُــــزرگ و قــــَــوی اَت
مـــَـــرا یـــادِ یــڪ واژه مــی اَنـدازد
"اَمـــــــنیت"😼 آغـــــوشـت همچــــون دریـــــایـی پـــُـر از تَلاطـُـم اَست
و َمـــــــن😊
چـِـــــقـدر غــَـــرق شُـدن در ایــن دَریــا را دوســــت دارمـــ
تــــــــو فـَـقط مــَــ💘ـــرد مـــَـن بِمـــــان
و مـَـــن نیــــــز
👰بـــــانـــوی تَمـــامــ لحــَـظاتَت ...💟💟💟💟💟💟
ailin20
1395/9/4
.
‼️ﺧـــــــﺪﺍﻭﻧﺪﺍ...!

ﺩﺭ ﮔﻠﻮﯾــﻢ ﺍﺑـــــﺮ ڪﻮﭼڪے ﺍﺳﺘـــ

ڪہﺧﯿﺎﻟـــ ﺑﺎﺭﺵ ﻧﺪﺍﺭﺩ...

ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣـــﺮﺍ ﺑﻐــــــﻞ ڪني‼️🔚
ailin20
1395/9/4

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﯽ قصد ازدواج دارن


ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯿﺪ ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻞ 124 ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ:
ﺍﮔﻪ 1 ﻣﺮﺩ ﺑﺎ 1 ﺯﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐﻨﻪ
ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﺍﻭ ﺑﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻪ؟؟؟😳
ﻓﻘﻂ ﻫﻮﻝ ﻧﺸﯿﺪ
ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﭘﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﻪ😅
ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ نشد ﻣﺎﺷﯿن بعدي😂😂😂