ahmadi587
1397/12/11
سلام یکی بمن پیام بده ببینم این برنامه درست
ahmadi587
1397/12/8
منوچهر
ahmadi587
1397/12/8
سلام
همسرانه
1397/12/8

اگه می خوای با هم بودنتان تداوم داشته باشه
وارد تنهاییهای هم نشوید

بگذارید شریکتان بعضی وقتها تنها باشه
وارد حریم خصوصی هم نشین
ahmadi587
1397/12/8
منوچهر