aftab1377
1395/12/21
عاشقانه های من:
از روی جدول راه رفتن خجالت نکش!
از ادا در آوردن در آیینه ی آسانسور خجالت نکش!
از خنده های از ته دل خجالت نکش!
از کودک شیطون درونت خجالت نکش!
از لیس زدن بستنی قیفی در خیابان خجالت نکش!
از اینکه بایستی و از کسی یا چیزی که خوشت آمده عکس بگیری خجالت نکش!
از اینکه بشینی کنار کودکِ فال فروش،کودکِ سر چهار راه و کودکِ کار؛و با او درد و دل کنی خجالت نکش!
از اینکه وسط پیاده رو" البته اگر امنیت اخلاقی نبود!!!!" عشقت را در آغوش بگیری خجالت نکش...
از اینکه وسط جمع قربان صدقه ی کسانی که دوست داری بروی خجالت نکش!
از اینکه در کوچه با بچه ها بازی کنی و با ضربه ی محکمی توپ را به دروازه شوت کنی خجالت نکش!
از ابراز علاقه کردن به کسی که دوستش داری خجالت نکش!
از عصبانی شدن،خوشحال شدن،رقصیدن،گریه کردن،زار زدن بی دلیل،جیغ زدن،قهقهه و بالا پایین پریدن خجالت نکش!
و از همه مهمتر!!از کنار گذاشتن آدم هایی که تو را نمی فهمند، خجالت نکش!

عمر هیچکس جاودان نیست..
aftab1377
1395/12/19
عاشقانه های من:
دکترشریعتی:

زن اگرپرنده آفریده میشد،
حتما "طاووس"بود.
اگرچهار پا بود،
حتما "آهو"بود.
اگرحشره بود،
حتما "پروانه"بود.
او انسان آفریده شد،
تا خواهر و مادر باشد و عشق...

زن چنان بزرگ است که اشرف موجودات خداست.
تا حدی که یک گل، او را راضی میکند،
و یک کلمه، او را به کشتن میدهد.
پس ای مرد، مواظب باش،
زن ازسمت چـــپ، نزدیک به قلبت ساخته شده، تا او را درقلبت جا دهی.
شگفت انگیز است!

زن درکودکی درهای برکت را به روی پدرش میگشاید،
درجوانی دین شوهرش را کامل میکند،
و هنگامی که مادرمیشود، بهشت زیر پای اوست.
قدرش را بدانیم...((پیشاپیش روز مادر وزن مبارک))
aftab1377
1395/12/19
عاشقانه های من:
دوست داشتنت بهانه ایست
تا در ایوان بنشینم،
و قطره های باران را؛
با وسواس کودکانه ای بشمارم!
که وقتی می گویم
به اندازه ی باران "دوستت دارم"
مبادا کم گفته باشم...!!!
aftab1377
1395/12/19
💖
aftab1377
1395/12/19
تا توانی دلی بدست آور دل شکستن هنر نمیباشد
aftab1377
1395/12/19
امروز لبخند را به دیگران هدیه دهیم شاید فردایی نباشد 😊