سجاد فهیمی
1395/8/17
یک خانه مکانی است برای استراحت کردن، زندگی کردن و آسودن. در این مکان معمولاً یک فرد و یا یک خانواده زندگی می‌کنند و وسایل خود را در آن نگهداری می‌کنند در فرهنگ سنتی و عامه ایرانی گاه از اصطلاح «چهار دیواری» به جای خانه استفاده می‌شود.

خانه‌های جدید شامل سرویس‌های بهداشتی و امکانات تهیه غذا نیز هستند اما در برخی مناطق همچنان برخی اقوام دارای خانه‌هایی هستند که پیشرفت نکرده، از امکانات رفاهی و یا حتی مکان ثابتی برخوردار نیست. چادرنشینی یکی از انواع این نوع زندگی است.

خانه معمولاً خصوصی‌ترین ملک یک فرد یا یک خانواده در اجتماع است که از امنیت و حریمی مشخص و ویژه برخوردار است.

امروزه به دلیل کمبود زمین در شهرها خانه‌ها بیشتر به صورت آپارتمان ساخته می‌شوند.

خانه‌ها انواع گوناگونی دارند که می‌توان از جهات گوناگونی آنها را گروه بندی کرد.
amin saadat
1395/8/17
samira javanmardi
1395/8/17
بزچی
amin saadat
1395/8/17
amin saadat
1395/8/17
amin saadat
1395/8/10
zari1zari1
1395/8/10

اگر که
نمیتوانی
به برسی
اقلًا باش و
را در نیاور!


amin saadat
1395/8/10