metallurgydata
1395/7/17
سلام
به شبکه تبیان خوش امدید
Yasahebolamr
1395/7/17
خدایا به حق این ماه عزیز و به حق حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام هر خانم محجبه ای را در دنیا عزت و شرف و جلال و زندگی راحت و باکرامتی تقدیمش فرما و درآخرت بابهترین اولیائت محشورش فرما.
Yasahebolamr
1395/7/17
هر طور که خدمتگزار ارباب باشیم، باور کنید قبول می کند.کوچکترین ایستگاه صلواتی ماه محرم
Yasahebolamr
1395/7/16
بدون اشاره... .
Yasahebolamr
1395/7/13
کمی تأمل!
Yasahebolamr
1395/7/12
شهیدان روحتان شادویادتون گرامی
شمایید که به ماها آبرو دادید و امروز ماییم که قدر شما را نمی دانیم.شما به خاطر آزادی و امنیت ماجنگیدید وشهید شدید و ما به خاطر آرزوهایمون آبروی شمارابردیم.امروز در حقیقت شماها زندید و ماها در غفلت فرو رفته و مرده ایم.
Yasahebolamr
1395/7/10
علامه طباطبایی(رضوان الله تعالی علیه)یک برگ درخت که به زمین می افتد، تأثیرگذار است چطور فکر می کنید که "گناه"تأثیرگذار نیست.

Yasahebolamr
1395/7/10
چادر هویت و شخصیت است نه چندمتر پارچه.
Yasahebolamr
1395/7/10
نباید به خانم های محجبه نگاه کردبلکه باید آنها"تعظیم"کرد.چرا که آنها چادر حضرت زهرا رابه امانت دارند.
Yasahebolamr
1395/7/10
حتما بخوان خواهرعزيزم.
Yasahebolamr
1395/7/9
نمیدانم چرا همه از حجاب وچادر من می ترسند.
Yasahebolamr
1395/7/9
من با حجاب خود مدافع حریم هستم.
Yasahebolamr
1395/7/9
افتخارم این است که امانتدار چادر حضرت زهرا هستم.
Yasahebolamr
1395/7/9
حجاب را دوست دارم.
چرا که حجاب صدفی برای مروارید است.
Yasahebolamr
1395/7/9
بدون اشاره...
Yasahebolamr
1395/7/9
تاالان فکرکردیدکه چرا بعضی دوست دارند بی حجاب و عریان و برهنه باشند؟
چون میدونن ارزشی ندارن.خود را برهنه میکنن تاشاید آنهایی که دنبال جنس مفت و قیمت ارزون میگردن ، آنهارابخرن.
Yasahebolamr
1395/7/9
تاالان فکرکردیدکه چرا بعضی دوست دارند بی حجاب و عریان و برهنه باشند؟
چون میدونن ارزشی ندارن.خود را برهنه میکنن تاشاید آنهایی که دنبال جنس مفت و قیمت ارزون میگردن ، آنهارابخرن.
Yasahebolamr
1395/7/9
اگرکسی سرمایه گرانبهایی داشته باشد، همیشه مواظب و مراقب است که نباید آن را از دست بدهد چرا که می داند دزد زیاد است و منتظر فرصت.
مراقب باشیم که تو شهر دزد منتظر است که ببیند شما باچه تیپی میای بیرون.
Yasahebolamr
1395/7/2
چگونه انسان کاملی باشم؟
قربان تا غدیر
1395/6/29
سلام
به شبکه تبیان خوش امدید