باران ترانه
1395/10/23
چـه غــم انگــــیـز اسـت ..
ســرنــوشـتِ مــاهــیِ کــوچــک ..
وقتــی ،
بــه هــوایِ جُــفتِ خــود ..
بــه اقــــیـانــوس مــی زنــــد ..
و نهــــــنگ هــــا ..
عــاشقَـش مــی شـــونـــــد !
باران ترانه
1395/10/23
اون لیوان هست اون دفتر رو هم دارم

اون قلم رو هم میشه داشته باشم

منتها اون حوصله و اون عینک رو ندارم!

والا منم نویسنده می شدم
باران ترانه
1395/10/23
خدافظ
باران ترانه
1395/10/23
قیافه آدم شبیه اخلاق آدمه هیچ کدومش دست خود آدم نیست
باران ترانه
1395/10/23
انجام شد
باران ترانه
1395/10/23
باز منم با ترانه
باران ترانه
1395/10/23
.
باران ترانه
1395/10/22
هیس
باران ترانه
1395/10/22
افتاد تو آب! گوشی شو میگم
باران ترانه
1395/10/22
.
باران ترانه
1395/10/21
این یارو اخرش سرطان گرفت مرد!
باران ترانه
1395/10/21
نکتشو گرفتی؟ خب
باران ترانه
1395/10/21
ایشونم یخ کرده
باران ترانه
1395/10/21
یخ شد
باران ترانه
1395/10/21
تویی که کنار اون نباشی، تو اونی نمی ارزی!!!!
)
چرا جور در نیامد
باران ترانه
1395/10/21
هنوز داریم روش کار می کنیم بفهمیم انگیزه عکاس چی بوده
باران ترانه
1395/10/21
طبق قانون های اقا نیوتون الان دوچرخه ام باید افتاده باشه

پس نتیجه می گیرم دارم خواب می بینم!
باران ترانه
1395/10/21
انسانیت کجا رفته؟؟

بعد تصادف ولش کردن بمیره

نکنه میخاستی برات شعر عشق مشق بذارم؟

نه خیرم تصویر خبریه
باران ترانه
1395/10/21
خدا همین الان یکی برام چایی بیاره!
باران ترانه
1395/10/21
هاشمی قوم و خویش همه تون بوده ها
حسابی سر وفات ش به هم ایراد گرفتین

خوب مشغول باشین