TANIA3468
1396/2/7
آنقدر از هرزه ها شنیدی :”دوستت دارم”، که زمزمه های عاشقانه ی من برایت گزافی بیش نبود…
TANIA3468
1396/2/6

فردي چند گردو به بهلول داد و گفت: «بشکن و بخور و براي من دعا کن.»

بهلول گردوها را شکست و خورد ولي دعايي نکرد.

آن مرد گفت:
«گردوها را مي‌خوري نوش جان، ولي من صداي دعاي تو را نشنيدم!»

بهلول گفت:
«مطمئن باش اگر در راه خدا داده‌اي، خدا خودش صداي شکستن گردوها را شنيده است!»
TANIA3468
1396/2/6
چه فرقی می کند
مرد باشی یا زن؛
حریمت حرمت دارد!
هر کسی که از در آمد محرم نیست.
صبر کن...
تا آدمت را پیدا کنی...
آدمی از جنس خودت!
آدمی که؛
حرمت سرش شود.
خودت را مدیون خودت نکن
مدیون
قلبت، نگاهت، دستانت، آغوشت!
گاهی باید تنهایی را ترجیح داد
گاهی حتی نباید منتظر بود،
عزیزم، جانم!
حریمت حرمت دارد ...
TANIA3468
1396/2/6

به خدا اعتماد کن؛
گاهی بهترین ها را،
بعد از تلخ ترین تجربه ها
به تو می دهد.

تا قدر زیباترین چیزهایی که
به دست آورده ای را بدانی...
TANIA3468
1396/2/5

خیلی زیباست

خار خندید و به گل گفت سلام
و جوابی نشنید
خار رنجید ولی هیچ نگفت
ساعتی چند گذشت
گل چه زیبا شده بود
دست بی رحمی نزدیک آمد،
گل سراسیمه ز وحشت افسرد
لیک آن خار در آن دست خلید و گل از مرگ رهید
صبح فردا که رسید
خار با شبنمی از خواب پرید
گل صميمانه به او گفت سلام...

گل اگر خار نداشت
دل اگر بی غم بود
اگر از بهر كبوتر قفسی تنگ نبود،
زندگی،
عشق،
اسارت،
همه بی معنا بود . . . .
💎
TANIA3468
1396/2/5
خم ابروی توسرمشق کدام استاداست
که خرابات دلم در پی او آباد است
خم ابروی تو رادیدم ورفتم به سجود
صید را زنده گرفتن هنر صیاد است
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
TANIA3468
1396/2/5
سلام واقعا کسی نیس این برنامه رو برا من توضیح بده
TANIA3468
1396/2/5
بـاید یاد بگیریم

تا مادامی که از عشق کسی

مطمئن نشده ایم

بـا او خاطره ای نسازیم ... !

چرا کـه

تـاوان خاطرات جنون است و بس ...!
TANIA3468
1396/2/5
تو به من خندیدى و نمى دانستى من به چه دلهره ازباغچه همسایه سیب را دزدیدم... باغبان از پی من تند دوید...
سیب راست تو دید...
غضب الوده به من کرد نگاه...
سیب دندان زده ازدست تو
افتاد به خاک...
وتو رفتی و هنوز...
سالهاست که در گوش من ارام ارم...
خش خش گام تو تکرار کنان...
میدهد آزارم...
ومن اندیشه کنان...
غرق این پندارم...

که چرا خانه کوچک ما سیب نداشت.
TANIA3468
1396/2/5
آیینه پرسید: که چرا دیر کرده است ؟


نکند دل دیگری او را اسیر کرده است ؟


خندیدم و گفتم : او فقط اسیر من است


تنها دقایقی چند تاخیر کرده است .


آیینه به سادگیم خندید و گفت :


احساس پاک ، تو را زنجیر کرده است


گفتم : از عشق من چنین سخن مگوی


گفت: خوابی ! سالها دیر کرده است


در آیینه به خود نگاه می کنم آه !!!


عشق تو عجیب مرا پیر کرده است


راست گفت آیینه که منتظر نباش ،


او برای همیشه دیر کرده است …

TANIA3468
1396/2/5

اگر از صد نفر بپرسید متضاد کلمه موفقیت چیست؛

اکثرشان می‌گویند شکست.

اما این اشتباهی بزرگ است؛

متضاد کلمه موفقیت، تلاش نکردن است.
TANIA3468
1396/2/5
بقول يه جووني...؛
آنقدر فریادهایم را سکوت کرده ام،که اگر به چشمانم بنگری:کر میشوی...
TANIA3468
1396/2/5
دُڪـــتـر بــــنـویــس :

🚫مــلاقـات مـمـنـوع 🚫


بــگـذار تـنہــایـے ام ➫

حــــداقـل دلــــیـل

پـزشـڪے داشـتــه بـاشــد ... !

TANIA3468
1396/2/4
خوبِ من ، هنر در فاصله هاست ؛

زیاد نزدیک به هم می سوزیم،

و زیاد دور از هم ، یخ می زنیم .تو نباید آنکسی باشی که من میخواهم،

و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی.

کسی که تو از من می خواهی بسازی،

یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت.من باید بهترین خودم باشم برای تو.و تو باید بهترین خودت باشی برای من .خوبِ من ، هنرٍِِ عشق در پیوند تفاوت هاست،

و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها .زندگی ست دیگر...

همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست؛

همه سازهایش کوک نیست.باید یاد گرفت با هر سازش رقصید؛

حتی با ناکوک ترین ناکوکش.اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن؛حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد؛به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند.

به این سالها که به سرعت برق گذشتند؛به جوانی که رفت؛

میانسالی که می رود.حواست باشد به کوتاهی زندگی،به زمستانی که رفت؛بهاری که دارد

تمام می شود کم کم،

آرام آرام.زندگی به همین آسانی می گذرد.

ابرهای آسمان زندگی

گاهی می بارد و گاهی هم صاف است.

میگذرد، هر جور که باشی

........پس شکر.
TANIA3468
1396/2/4
يارو ميلياردر ميشه


با عجله مياد خونه ميگه خانوم پولدار شدم وسايلتو جمع کن چمدونتو ببند!!!
زنش با هيجان ميگه:دبى يا پاريس؟؟؟


ميگه: نميدونم مهريه تو بگير هرجا ميرى برو فقط ديگه نبينمت!!!
😂😂😂😂😂😂
TANIA3468
1396/2/4

زن
به اندازه ی تمام
ظرافت های زنانه اش
قدرتمند است،،،،،
فقط کافیست
نخواهد تکیه کند‌‌!!!!
دنیایی را
به دوش میکشد...
❣❣
TANIA3468
1396/2/4

نه کسی
منتظـــر است،
نه کسی چشـــم به راه…
نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه!
بین عاشق شدن و مرگ
مگر فرقی هست؟
وقتی از عشـــق نصیبی نبری
غیـــر از آه...


TANIA3468
1396/2/4
انسان های ناپخته
همیشه می خواهند
که در مشاجرات پیروز شوند...
حتی اگر به قیمت
از دست دادن "رابطه" باشد...


اما انسان های عاقل
درک می کنند که گاهی
بهتر است در مشاجره ای ببازند،
تا در رابطه ای که
برایشان با ارزش تر است
"پیروز" شوند...
TANIA3468
1396/2/4
دانشمندی سوار کشتی شد، نزد ناخدا رفت و گفت: آیا چیزی از علم ریاضی می دانی؟
ناخدا: نه چیز زیادی نمی دانم.
دانشمند: پس نیمی از عمرت را از دست داده ای. بار دیگر پرسید: آیا چیزی از علم صرف و نحو می دانی؟
ناخدا: بهیچ عنوان.
دانشمند: پس نیمی دیگر از عمرت را نیز از دست داده ای.
در بین راه کشتی در طوفان گرفتار شد. ناخدا گفت: آیا شنا کردن بلدی؟
دانشمند: نه، بهیچ عنوان.
ناخدا گفت: پس کل عمرت را از دست داده ای، کشتی در حال غرق شدن است.
"دانستن علم به تنهایی کافی نیست، گاهی لازم است از تجربه خود بخوبی استفاده کنیم ."
TANIA3468
1396/2/4


از گَره های بیشمار
زندگی گله نکن
آن بافنده ی آفریننده
می داند حاصل
صبر بر این گَره ها
فرشی گران بهاخواهد شد . . .