Reyhane_1994
1395/9/27
یکم لطف کنید از پست های بی محتواتون کم کنید،اشپزی و قلاب بافی و ملیله دوزی ب چ درد ما میخوره؟!
یکم باز فکر کنید،دیوونمون کردید از بس انلاین شدمو دیدم ی مشت اراحیف گذاشتید،...
Reyhane_1994
1395/9/22
مهربانی ب چ قیمتی؟!؟
سنگ باش تا ارام باشی...😏💪
Reyhane_1994
1395/9/21
گاهی دلت از سن و سالت میگیرد...
میخواهی کودک باشی...
زیرا کودک ب هر بهانه ای ب اغوش غمخواری پناه میبرد...
و اسوده اشک میریزد...
بزرگ ک باشی باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی...