Modafehagh
1396/4/18
😂😂😂😂
Modafehagh
1396/4/14
دیدن این فیلم برای همه ی شیعیان واجب است..لطفا بعد از دیدن فیلم؛ در انتشار آن کوتاهی نکنید..
یاعلی مدد
Modafehagh
1396/4/12
بزرگترین و عجیب ترین اعتراف مفتی اهل سنت
و تعجب مجری از این صحبت ها
Modafehagh
1396/4/11
در میان لشکر عمرسعد بسیارند کسانی که به نماز ایستاده‌اند.

وا اسفا! چگونه باید به آنان فهماند که این نماز را سودی نیست ؟؟
اکنون که تو با باطن قبله(ولایت امیرالمونین)
سر جنگ گرفته‌ای؟

وا‌اسفا! چگونه باید این جماعت را از بادیه وهم میان ظاهر و باطن رهاند؟
امام، باطن قبله است و نماز را باید به سوی قبله گزارد.
آیا هیچ عاقلی پشت به قبله نماز می‌گزارد؟

نماز آنگاه نماز است که میان ظاهر و باطن جمع شود و اگر نه، مقتدای آن نماز که در لشکر یزید بخوانند شیطان است.

اسلام لباسی نیست که با پیکر جاهلیت جفت بیاید، اما اینجا دنیاست و بادیه وهم میان ظاهر و باطن فاصله انداخته است.
Modafehagh
1396/4/8
روحانی تنهاست چون..
Modafehagh
1396/4/8
البته مرگ بر آمریکا هم توهین به دولته

از انجام این موارد جدا خودداری کنید
Modafehagh
1396/4/8
😂😂
Modafehagh
1396/4/8
...
Modafehagh
1396/4/8
روحانی: سالی یک میلیون شغل ایجاد میکنم..😂😂😁😀
Modafehagh
1396/4/8
...
Modafehagh
1396/4/8
روحانی را شبیه بهشتی میدانند
جهالت حالا حالاها نمیخواد ریشه کن بشه..
Modafehagh
1396/4/8
...