MmmmmmmmHhhhhhhh
1396/1/20
تنهایی هایی وجود دارد
که بالا و پایین تمام تنهایی ها هستند
و همه ی تنهایی های دیگر
میان این دو قرار میگیرند.

بعضی از آنها شبیه به هم اند
بعضی ها اجباری اند
بعضی ها لازم
و بعضی ها به انتخاب خودمان.
MmmmmmmmHhhhhhhh
1396/1/20
اگرکسی را یافتی که
در لبخندت،غمت را دید
درسکوتت،حرفهایت را شنید
و درخشمت،محبت را فهمید
بدان او
بهترین دارایی زندگی توست
MmmmmmmmHhhhhhhh
1396/1/19
اگرکسی را یافتی که
در لبخندت،غمت را دید
درسکوتت،حرفهایت را شنید
و درخشمت،محبت را فهمید
بدان او
بهترین دارایی زندگی
MmmmmmmmHhhhhhhh
1396/1/18
آفتابی امشب از بیت رضا سر میزند
کودکی لبخند در دامان مادر میزند
آن که جودش خیره سازد چشم هر فرزانه
راو آن که با علمش به جان خصم آذر میزند
میلاد امام جواد(ع) مبارک
MmmmmmmmHhhhhhhh
1396/1/18
در زندگی
هیچ چیز
مهمتر از این نیست
که با قلب خود
در ارامش باشی