Mbita21
1395/7/26
تو کنارم باش
Mbita21
1395/7/26
.
Mbita21
1395/7/26
گرمای دستانت
Mbita21
1395/7/26
...
Mbita21
1395/7/25
الهی
Mbita21
1395/7/25
کاش یکی بود که درکم میکرد...
Mbita21
1395/7/25
خدا...
Mbita21
1395/7/25
آه...
Mbita21
1395/7/25
سرگذشت...!
Mbita21
1395/7/25
هرزه نیست!
Mbita21
1395/7/25
بسلامتی حکمت...


که هروقت ب ما رسید شد قسمت...
Mbita21
1395/7/25
دروغ...
Mbita21
1395/7/25
...
Mbita21
1395/7/25
مجازی هستیم ولی....
Mbita21
1395/7/25
بغض
Mbita21
1395/7/24
گاهی اوقات...
Mbita21
1395/7/24
همیشه اونی که توخیالته بی خیالته...
Mbita21
1395/7/24
نمیتوانم در خیالم روزی را ببینم که تو نیستی
من در کوچه ها آواره و سرگردان باشم
و هر کس مرا ببیند بگوید در جستجوی کیستی
Mbita21
1395/7/24
میگه عاشقتم پس چرابرای گوشیش قفل میذاره؟چراوقتی میرم سمت موبایلش میگه یه وسیله ی شخصی؟چراوقتی داره باگوشیش ور میره میرم طرفش دست پاچه میشه؟چرا؟چرااااااااااا؟
Mbita21
1395/7/24
دوستت داشتم...
زیاد...
کمش کردی...
کمترش کردی...
بی تفاوت شدم...
لااقل دیگر مرا به نفرت نرسان لعنتی...