asdasd110
1396/10/12

سلام علیکم
در پی حوادث اخیر و پس از جمع بندی نهایی مطالبات مردمی . نتایج ذیل حاصل شد:


*قانون از کجا آورده اید جهت همه مسولان در همه ادوار باید تصویب واجرایی شود.

*مدیران ومسولان فاسد باید اخراج ومحاکمه شوند.

*تامین کرامت وحرمت ملت شریف ایران شعار انتخاباتی نیست.بایستی عملا محسوس و ملموس شود.

*اصلاح نظام بانکداری کشور

*برخورد جدی با آشوبگران و تمام افرادی که باعث ایجاد نا امنی شده چه داخلی وچه خارجی.

از دوستان عزیز وگرامی خواشمند است در نشر حد اکثری این مطالبات کوشا و سهیم باشند.باتشکر
شفیقه فتح الهی
1396/9/22