M60341Q
1398/5/26
انیمیشن کوتاه ' سرنوشت '
سرنوشت انیمیشنی است که بر خلاف ظاهر ساده اش حرف های بسیاری برای گفتن دارد.