JK1DICS
1398/6/20
پارک ملت مشهد
پارک ملت مشهد یکی از بهترین، بزرگ ترین و پر طرفدار ترین شهر بازی های ایران محسوب می شود و گردشگران بسیاری هنگام سفر به مشهد این پارک را در برنامه تفریحات خود قرار می دهند. پارک ملت مشهد در سال 1343 خورشیدی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی در بزرگ ترین بوستان شهر مشهد، پارک ملت ساخته شد، به دلایل توسعه شهری پس از چند سال این بوستان به داخل شهر منتقل شد.
پروژه ساخت پارک ملت مشهد ایده ی 2 مهندس انگلیسی می باشد که پس از مدتی مهندسان ایرانی پروژه را در دست گرفتند و شهربازی را به اتمام رساندند، این شهر باز ی به عنو ان اولین دارنده گواهی استاندارد تجهیزات شهر بازی در کشور نیز شناخته می شود و از نظر تنوع بازی ها و کیفیت در میان برترین شهر بازی های ایران قرار گرفته است.
مجموعه ی پارک ملت مشهد 30 هزار متر مربع وسعت دارد و نیز بزرگترین چرخ و فلک خاور میانه را در خود جای داده است که محیط مناسبی برای بازی و تفریح افراد با گروه سنی های مختلف می باشد که می توانند در کنار هم از بازی های این مجموعه لذ ت ببرند و اوقات خوشی را برای خود رقم بزنند.