ببین این رو!
1396/5/28
afrasyabi114
1396/5/28

فکر و انرژی
ﻣﺮﺩﯼ ﺷﺒﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ ...؛
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻔﮕﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﮐﻮﺑﯿﺪ، ﻫﺠﻮﻡ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩ
ﻭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺭﺍﺣﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪ.
ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﮐﻤﺪﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺷﺐ،
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!...
" ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ، ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ!!!... "
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺍﻓﮑﺎﺭﺗﺎﻥ ﺑِﮑﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻻﻝ.
ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ، ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ...
ببین این رو!
1396/5/28
afrasyabi114
1396/5/28
زغال های خاموش را
کنار زغال های روشن میگذارند
تا روشن شود چون همنشینی اثر دارد
ما هم مثل همان زغال های خاموشیم
اگر کنار افرادی بنشینیم که روشنند
که گرما و حرارتی دارند...
ما هم به طبع آن ها نور و حرارت و گرما پیدا میکنیم.

پس آدمی را انتخاب کنید که به شما انرژی ببخشد.
ببین این رو!
1396/5/28
afrasyabi114
1396/5/28
❣️یکی گفت:
چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!
دیگری گفت:
چه دنیای خوبی حتی شاخه های پر خار هم گل دارند....

عظمت در تفکر است نه در چیزی که میبینیم.
ببین این رو!
1396/5/28
afrasyabi114
1396/5/28
کاش یاد میگرفتیم
همیشه خسیس بودن
فقط برای پول و مال نیست
خسیس بودن در محبت
بدترین خساست هاست

همیشه یادمان باشد
کسانی‌که تمام عمرشان راخرج محبت
به ما کردند راتنها نگذاریم
ببین این رو!
1396/5/28
afrasyabi114
1396/5/28
گذشته را فراموش کن
ببین این رو!
1396/5/28
TA3RA3NE3
1396/5/27
جمعه ڪـه باشد فقط تُرا ڪم دارم ...
غروبش بغل بغل عطر دل انگیز تو را به یاد دارم

با تو مستی شعرهایم دو چندان میشود وقتی غریبانه بـه تماشای غروب زیبایی از جنس عشق می نشینم
ببین این رو!
1396/5/28
TA3RA3NE3
1396/5/27
با هم از کوچه ها
عبور می کنیم ...

بی تو از
کوچه ها عبور می کنم

دیوارها قاب عکست
نسیم
عطر پیرهنت
نرگس
لبخندت
زنبق
گریبانت

آسمان
سقف آشیانه ی مان
همه جا
نشانه های بودنت
اما
دست هایت ؟
دست هایت ...
ببین این رو!
1396/5/28
khorshid1362
1396/5/27
مادرم مدرک پزشکی ندارد؛
ولی دست‌هایش کاری می‌کنند که هزار قرص و دوا نمی‌کند...
شماره نظام‌مهندسی ندارد؛
ولی از منِ ویرانه با حرف‌هایش یک آدم نو می‌سازد...
نقاش نیست؛
ولی با یک کلام لبخندی روی لب‌هایم می‌کشد که هزار نقاش از پسش برنمی‌آیند...
ندیده‌ام توی استودیو ضبط صدا وقت بگذراند،
ولی آهنگِ صدایش از هر موسیقی گوش‌نوازتر است...
مادرم سرآشپز و رستوران‌دار نیست؛
ولی عطرِ و طعم غذاهایش هوش از سر می‌پراند...
بهشت را زیر پایش ندیدم،
ولی شک ندارم بهشت نعمتِ وجودش است...
ببین این رو!
1396/5/28
khorshid1362
1396/5/23

ﻭ ﺩﺭﻭﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻫﺮ ﻇﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﭼﻴﺰﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺟﺰ ﻇﺮﻑ ﺩﺍﻧﺶ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎﻱ ﺩﻫﻲ, ﻭﺳﻌﺘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ببین این رو!
1396/5/28
khorshid1362
1396/5/23
ﻭ ﺩﺭﻭﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺩﺭ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ببین این رو!
1396/5/28
khorshid1362
1396/5/23
🌸🍃🌸
🍃🌸
🌸
مردی مقابل گل‌فروشی ایستاد
می‌خواست دسته‌گلی برای مادرش که در شهر دیگری بود
سفارش دهد تا برایش پُست شود.

وقتی از گل‌فروشی خارج شد،
دختر کوچکی را دید که در کنار در نشسته بود و گریه می‌کرد.

مرد نزدیک دختر رفت و از او پرسید: دختر خوب چرا گریه می‌کنی؟
دختر گفت: می‌خواستم برای مادرم یک شاخه گل بخرم
ولی پولم کم است.
مرد لبخندی زد و گفت: با من بیا،
من برای تو یک دسته‌گل خیلی قشنگ می‌خرم
تا آن را به مادرت بدهی.

وقتی از گل‌فروشی خارج می‌شدند
مرد به دختر که خیلی خوشحال بود گفت:
می‌خواهی تو را برسانم؟
دختر گفت: نه، تا قبر مادرم راهی نیست!

مرد دیگر نمی‌توانست چیزی بگوید
طاقت نیاورد، به گل‌فروشی برگشت،
دسته‌گل را پس گرفت و ۲۰۰ کیلومتر رانندگی کرد
تا خودش آن را به دست مادرش هدیه بدهد
🌸
🍃🌸
🌸🍃🌸

🆔 @Khanoom_irani
ببین این رو!
1396/5/28
khorshid1362
1396/5/25
کوله پشتی کار جدید من
با قیطون بافته شده..... البته با زحمت زیاااد
ببین این رو!
1396/5/28
Faa88 Temeh
1396/5/27
از خدا پرسیدند عزیزترین بندگان نزد تو
چه کسانی هستند؟
خداوند لبخند زد و گفت:

آنها که میتوانند تلافی کنند
اما به خاطر من میبخشند . . .
ببین این رو!
1396/5/28
Faa88 Temeh
1396/5/26
دلت که تنگ یه نفر باشه ...
اگه خود خدا هم بیاد تا خوش بگذره و لحظه ای فراموش کنی ...
فایده ای نداره ...
تو دلت تنگ شده ...
واسه همون یه نفر هم تنگ شده !
ببین این رو!
1396/5/28
Faa88 Temeh
1396/5/27
‌‌‌نگذار آرزوهایت
یک روز تبدیل به حسرت بشود !
مگر چند بار در زندگی پیش می آید
که آدم چیزی را عمیقا بخواهد ؟
ببین این رو!
1396/5/28
zari1zari1
1396/5/27
دلم قدم زدن می‌خواهد؛
با یک چتر زیر برف...
ببین این رو!
1396/5/28
zari1zari1
1396/5/27
خوشگلیه یک خانم به:
شعور
شخصیت
حیا و پاکدامنی
و طرز حرف زدنشه
بقیش با یه دستمال مرطوب پاک میشه!
ببین این رو!
1396/5/28
zari1zari1
1396/5/27
به یادت قانعم گاهی ، خیالت را نگیر از من