AYATHZ
1395/11/24
فاطمه نیر عالم تاب است
مهدی او همه را ارباب است

کوثرش خوانده خدا در قرآن
کائنات از قدحش سیراب است

ایام فاطمیه و داغداری حضرت بقیه الله الاعظم ارواحناله الفداه بر تمام دوستان و خانواده های محترم تسلیت باد


التماس دعا دارم
AYATHZ
1395/11/13
هرگاه بغض کردی
هرگاه اشک از چشمت سرازیر شد
هرگاه احساس آرامش کردی
هرگاه راحتی را در پیشگاه معبود حس کردی

شک نکن
دعاهایتان اجابت درگاه پربرکتش شده

چرا ک خودش میفرماید
فادعونی استجب لکم

پس بسم الله برای عشق بازی و دلبری

التماس دعا دارم
AYATHZ
1395/11/13
وقت خلوت است و عشق بازی
وقت بلند کردن دستان نیازمندت ب خالق عاشق
وقت حرف دل
وقت توبه و استغفار
وقت رازونیاز
وقت مناجات با خدایی ک عشقش حرف نداره
وقت سجده به بخشنده ی بی منت
وقت گفتن دردهای تو سینه
وقت دعا کردن و گذشتن
پس
دوستان عزیز
التماس دعا

حی علی الصلاه
AYATHZ
1395/11/10
هر کسی قلبش درستی این مطلب گواهی میدهد

بنویسد الله جل جلاله
AYATHZ
1395/11/10
بیشرفی و وقاهت این مدعای حقوق بشر
که ما ایرانی ها را وحشی و تروریست می دانند
چقدر شرم آوره؟.....

تا بصیرت نداشته باشیم قضاوت کردن خطایی بزرگ و غیرقابل جبران است
AYATHZ
1395/11/10
ثروت مرد
غیرت
صداقت
شهامت
شجاعت
لیاقت
درایت
ذکاوت

ثروت ذاتی زن
محبت
عطوفت
سیاست
خرد
AYATHZ
1395/11/9
ای دل‌، این‌جا دگر جای ما نیست
با غم ما کسی آشنا نیست
ای بلاکش! چه جویی، چه خواهی‌؟
در دیاری که رسم وفا نیست
مهربانی ندارد خریدار
عشق و حسن و هنر را بها نیست
هر چه بینی، فریب است و نیرنگ
روی دل‌ها به سوی خدا نیست
*
*
این منم بی نصیب از جوانی،این منم کشته‌ ی مهربانی
خسته از تیغ یاران جانی
این منم تشنهٔ بادهٔ مرگ
این منم سیر از زندگانی
این دل و این همه رنج و اندوه
این من و این غم جاودانی
*
*
ای خدا‌، یار من با‌وفا بود
با غم آشنا‌، آشنا بود
آیت رحمت آسمان‌ها
مظهر عشق و لطف و صفا بود
از رخش پرتو مهر می‌ تافت
در نگاهش جمال خدا بود
غنچهٔ حسن او جلوه‌ها داشت
بلبل طبع من خوش نوا بود
*
*
دیگر آن نازنین در برم نیست
سایهٔ مهر او بر سرم نیست
عشق و حسن و هنر را چه حاصل
این گنه بس که سیم و زرم نیست
نیک داند که بی او به جز مرگ
بی گمان چارهٔ دیگرم نیست
آن همه آرزو رفت بر باد‌؟
ای خدا، ای خدا‌، باورم نیست
*
*
ای دل خسته‌، با درد خو کن
اشک غم را نهان در گلو کن
غنچهٔ آرزوی تو پژمرد
بعد از این مرگ را آرزو کن
سر به دریای حیرت فرو بر
گوهر عشق را جست‌وجو کن
گرچه آن گل تو را برد از یاد
هر نفس یاد او ، یاد او کن

تولید شده توسط نرم افزار فریدون مشیری
PlayStore: https://goo.gl/JTlem9
iTunes: https://goo.gl/SJ3SrO
AYATHZ
1395/11/9
تویی تویی به خدا، این که از دریچه ‌ی ماه؛ نگاه می ‌کند از مهر و با منش سخن است
تویی که روی تو مانند نو ‌گلی شاداب، میان چشمهٔ مهتاب بوسه‌گاه من است
تویی تویی به خدا، این تویی که در دل شب، مرا به بال محبت به ماه می خوانی،
تویی تویی که مرا سوی عالم ملکوت، گَهی به نام و گَهی با نگاه می خوانی
تویی تویی به خدا، این دگر خیال تو نیست؛ خیال نیست به این روشنی و زیبایی.
تویی که آمده‌ای تا کنار بستر من، برای این که نمیرم ز درد تنهایی،
تویی تویی به خدا این حرارت لب توست، به روی گونهٔ سوزان و دیدهٔ تر من،
گَهی به سینهٔ پُر اضطراب من سر تو، گَهی به سینهٔ پر التهاب تو سر من !
تویی تویی به خدا، دلنشین چو رویایی، تویی تویی به خدا، دلربا چو مهتابی،
تویی تویی که ز امواج چشمهٔ مهتاب؛ به آتش دلم از لطف می‌زنی آبی،
تویی تویی به خدا، عشق و آرزوی منی، به سینه تا نفسی هست بی قرار توام!
تویی تویی به خدا، جان و عمر و هستی من؛ بیا که جان به لب اینجا در انتظار توام،
منم منم به خدا، این منم که در همه حال، چو طفل گم شده مادر به جستجوی توام!
منم که سوخته بال و پرم در آتش عشق؛ «در آن نفس بمیرم که در آرزوی تو ام»
منم منم به خدا، اینکه در لباس نسیم، برای بردن تو باز می‌کند آغوش،
من آن ستارهٔ صبحم که دیدگان تو را، به خواب تا نسپارم، نمی‌شوم خاموش
منم منم به خدا، که شب همه شب، به بام قصر تو پا می‌نهم به بیم و امید
اگر ز شوق بمیرد دلم، چه جای غم است؛ در این میانه فقط روی دوست باید دید
منم منم به خدا، سایهٔ تو نیست منم؛ نگاه کن، منم ای گل، که با تو همراهم!
منم که گِرد تو پَر می‌زنم چو مرغ خیال، ز درد عشق تو تا ماه می‌رود آهم،
منم منم به خدا، این منم که سینهٔ کوه؛ به تنگ آمده از اشک و آه و زاری من
ز کوه، هر چه بپرسی جواب می‌گوید؛ گواه نالهٔ شب‌های بی قراری من
من و توایم که در اشتیاق می‌سوزیم؛ من و توایم که در انتظار فرداییم
اگر سپیده فردا دمد، دگر آن روز...، من و تو نیست میان من و تو این‌: ماییم!

تولید شده توسط نرم افزار فریدون مشیری
PlayStore: https://goo.gl/JTlem9
iTunes: https://goo.gl/SJ3SrO
AYATHZ
1395/11/9
شنیدم کارفرمایی نظر کرد
ز روی کبر و نخوت کارگر را
روان کارگر از وی بیازرد
که بس کوتاه دانست آن نظر را
بگفت ای گنج ور این نخوت از چیست
چو مزد رنج بخشی رنج بر را
من از آن رنج برگشتم که دیگر
نبینم روی کبر گنج ور را
تو از من زور خواهی من ز تو زر
چه منت داشت باید یکدگر را
تو صرف من نمایی بدره سیم
منت تاب روان نور بصر را
منم فرزند این خورشید پرنور
چو گل بالای سر دارم پدر را
مدامش چشم روشن باز باشد
که بیند زور بازوی پسر را
زنی یک بیل اگر چون من در این خاک
بگیری با دو دست خود کمر را
نهال سعی بنشانم در این باغ
که بی منت ازان چینم ثمر را
نخواهم چون شراب کس به خواری
خورم با کام دل خون جگر را
ز من زور و ز تو زر، این به آن در
کجا باقی است جا عجب و بطر را؟
فشانم از جبین گوهر در آن خاک
ستانم از تو پاداش هنر را
نه باقی دارد این دفتر نه فاضل
گهر دادی و پس دادم گهر را
به کس چون رایگان چیزی نبخشند
چه کبر است این خداوندان زر را
چرا بر یکدگر منت گذارند
چو محتاجند مردم یکدگر را

تولید شده توسط نرم افزار ایرج میرزا
PlayStore: https://goo.gl/749RHV
iTunes: https://goo.gl/5NK7ra
AYATHZ
1395/11/9
خواب دیدم که خدا بال و پری داده مرا
در هوا قوت سیر و سفری داده مرا
همچو شاهین به هوا جلوه کنان می گذرم
تیزرو بالی و تازنده پری داده مرا
هر کجا قصد کنم می رسم آن جا فی الفور
گویی از برق، طبیعت اثری داده مرا
نه تلگراف به گردم برسد نه تلفن
که خدا سرعت سیر دگری داده مرا
همه با چشم تحیر نگرانند به من
بال و پر زیب و فر معتبری داده مرا
آنچنان بود که پنداشتم از این پر و بال
آسمان سلطنت مختصری داده مرا
جستم از خواب، در اندیشه که تعبیرش چیست
از چه حق قوه فوق البشری داده مرا
من که در هیچ زمین تخم نیفشاندم پار
تا کنم فرض که اینک ثمری داده مرا
ده ندارم که بگویم بفزود آب قنات
زن ندارم که بگویم پسری داده مرا
مادرم زنده نباشد که بگویم شو کرد
باز حق در سر پیری پدری داده مرا
بندگی هیچ نکردم به خدا تا گویم
که به پاداش خدا گنج زری داده مرا
عاقبت دانش من راه به تعبیر نبرد
گر چه در هر فن ایزد گهری داده مرا
صبح دیدم که به سورانم و فرمانفرمای
اسب با تربیت با هنری داده مرا
والی مشرق کز خدمت او بار خدای
طبع از دریا زاینده تری داده مرا

تولید شده توسط نرم افزار ایرج میرزا
PlayStore: https://goo.gl/749RHV
iTunes: https://goo.gl/5NK7ra
AYATHZ
1395/11/8
هر چیز باارزشی در یک قاب و محفظه ی مخصوصی نگهداری میشود
مثال.....
پول و اسناد معتبر در بانک و گاوصندوق پیشرفته
طلا و جواهرات در خانه دریک جعبه یا صندوق
مروارید در صدف
اسرار الهی در دل
و
برای تو خواهرم
حجاب عقب ماندگی نیست بلکه عظمت و شکوه و غرورت جلوه گر می کند
زیبایی ب سیرته ن صورت
پس خواهرم با نگهداشتن حجاب جسم و روح عظمت خلقت الهی و بزرگی خودت را ب معرض دید عموم بذار

حجاب است که شما را محترم و بزرگ جلوه می دهد
هم در برابر خدا هم بنده ی خدا
وگرنه
ظاهر آراسته دوام آنچنانی ندارد
روزی زیباییت از بین می رود
ولی
پاکی و متنانتت کوه را در مقابلت شرمنده خواهد کرد
AYATHZ
1395/11/8
روزی بهلول دانا باکیسه ی زر آویزان به گردنش در کوچه های بغداد مشغول اسب دوانی خودش بود
(اسب بهلول چوبدستیش بود)
هارون با داروغه اش وچند تا از درباری ها داشت رد میشد ک بهلول را دید
بلافاصله بهلول احضار کرد
وبا لحنی تمسخر آمیز گفت بهلول اون کیسه ی کوچکی ک بر گردنت آویزونه رو بده به من در عوض من4تا کیسه ی بزرگ بهت برگردونم
بلافاصله داروغه رو صدا کرد و4 کیسه ی مس نشون بهلول داد
بهلول گفت باید عرعر کنی تا معامله انجام شود
هارون هم شروع کرد به عرعر کردن
بلافاصله بهلول ی کشیده خوابوند بغل گوش هارون
هارون عصبانی شد
و گفت ای مردک دست روی خلیفه بلند میکنی
بهلول گفت خلیفه کجا بود
خری رو زدم ک میفهمه اونی ک از گردنم آویزون کردم کیسه ی زره
ولی احساس میکنه من به آدم بودنم نمیفهمم

نتیجه ی اخلاقی ای که میشه گرفت هرکس به دید ونظر خودش کامنت کنه
AYATHZ
1395/11/8
قابل توجه کسانی ک زن را ناقص العقل و ضعیف میدونن


درآن سرای که زن نیست انس وشفقت نیست
درآن وجود ک دل مرد مرده است روان

به هیچ مبحث و دیباچه ای قضا ننوشت
برای مرد کمال و برای زن نقصان

زن ار به راه متاعب نمی گداخت چو شمع
نمی شناخت کس این راه تیره را پایان

چوناخداست خردمند و کشتیش محکم
دگر چه باک زامواج و ورطه و طوفان

فرشته بود زن آن ساعتی ک چهره نمود
فرشته بین که بر او طعنه می زند شیطان

به گاهواره ی مادر ب کودکی بس خفت
سپس به مکتب حکمت حکیم شد لقمان

چه پهلوان و چه سالک چه زاهدو چ فقیه
شدند یکسره شاگرداین دبیرستان

اگر فلاطن و سقراط بوده اند بزرگ
بزرگ بوده پرستار خردی ایشان
metallurgydata
1395/11/8
سلام
به شبکه تبیان خوش امدید
AYATHZ
1395/11/8
خیلی درس ها میشه از این متن زیبا برداشت کرد
AYATHZ
1395/11/8
هر کسی در وصف پدر یک جمله ای بنویسه


خود من.....


پدر
تکیه گاه عشق
بهترین رفیق
سخت ترین کوه استقامت
زمانی ک میری
روح و جان مان نیز با رفتنت میره
AYATHZ
1395/11/8
دوستان خیلی جالبه بخونید
AYATHZ
1395/11/8
ما انسان ها موجودات عجیبی هستیم
مثال.....
عاشق طبیعت و درخت و سبزه و گل هستیم ولی وقتی میریم دل طبیعت ی دل سیر عقده هامون از طبیعت میگیریم برگشتنی هم کلی آن آشغال براش کادو میدیم

عاشق این هستیم ک دورهم باشیم ولی تا دور همیم غیبت و تهمت و افترا و خورد کردن مخاطبین شوخی تلقی کرده بعدش هم اینها رو گناه میدونیم

کارهایی از قبیل چشم چرونی و اهانت ب یک خانم در عموم و هوس بازی رو بد میدونیم ولی انجام داده وبای آب وتاب خاصی تعریف میکنیم

نظافت و آراستگی رو جزیی اساسی از اسلام میدونیم ولی کسی آراستگی و ظاهری شیک داشته باشه کلی براش حرف درمیاریم

ادعای این رو داریم شیعه ی اثنی عشری هستیم و امام مون منتظر فرمان خداست تاتشریف بیاره ولی خلاف دستورات امام عصرمون عمل میکنیم

واین داستان ادامه دارد.....

حالا جالب اینجاست
میگیم چرا این همه بدبختی
چرا این همه گرفتاری
چرا حیایی نیست
غیرت کوش
صداقت کجاست
مردونگی ها چی شد
و......

غافل از آنیم ک این همه گند رو خودمون بالا آوردیم ولی شهامتش نداریم یقه ی خودمان را بگیریم

پس خوش ب حال مون

چقدر باهوش و داناییم
AYATHZ
1395/11/8
هرگز در موقع سختی و دشمنی ترسی از بیگانه ب دل راه ندهید
چرا ک اولآ در مقابل شما قرار دارند
و
دومآ توانشان محدوده و هدفشان مشخص
ولی از مدعا رفاقت و دوستی حذر کنید
چرا ک تک تک زیروبم زندگی شخصی تان را می دانند
بنابراین
تا مادامی ک طرف مقابل تان را بطور کامل نشناختید
هرگز برایش کامل رو نشوید
هرگز پای درددل وگفتن حرف دل نباشید
هرگز اعتماد کامل نکنید
چرا ک
زخم دشمن طولی نمیکشد ک انسان از یادش می برد
ولی
زخمی ک آشنا میزند تاابد شمارا گرفتار خواهد کرد

پس نتیجه می گیریم تلخی های امروز زندگی مان حاصل ساده دلی و زودباوری های مان بوده ن خدا و سرنوشت و ی سری حرف های بی ربط
AYATHZ
1395/11/8
هرگاه اشتباهی در زندگی کردی
ویقین کردی ک کارت اشتباه بوده
ومطمئن شدی ک حتی گفتنش به زبان خودت باعث آبروریزی و عواقب بدی میشه
پس هیچ وقت برای دیگری بازگو نکن
و انتظار مشاوره رو نداشته باش

چراکه وقتی خودت تاب گفتن و تحمل دردش نداری دیگران حساب شون مشخصه
از طرفی
آدم های این دور و زمونه کافیه ازت نقطه ضعف بگیرندگرچه هم تاپای جان برای تان اهمیت دارند
ولی در روزهای دشمنی
شک نکنید
نقطه ضعف هایی ک از خود برجای گذاشته اید شکست تان خواهد داد ن قدرت و توان طرف مقابل