8RLXWA1
1397/7/23
هر چقدر ک اون روزت پر از سختی بوده . تو فردا رو بازم با لبخند شروع کن
لبخند تو دنیا رو ب زانو در میاره. مطمعن باش
8RLXWA1
1397/7/23
من عاشق فیلم و انیمیشن ام میشه اگه کسی فیلم قشنگی دیده معرفی کنه؟
8RLXWA1
1397/7/5