1DMJ8PI
1397/12/3
1DMJ8PI
1397/12/3
1DMJ8PI
1397/12/3
https://iran-pmr.com/about
1DMJ8PI
1397/12/3
دکتر پریسا یوسف فام متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
1DMJ8PI
1397/12/3
1DMJ8PI
1397/7/18
http://iran-colorectal.com
1DMJ8PI
1397/7/18
دکتر حسین یوسف فام ، جراح عمومی – فلوشیپ جراحی کولورکتال ( روده بزرگ و مقعد ) میباشد. دکتر یوسف فام تحصیلات خود را در پزشکی عمومی در دانشگاه تهران از سال ۷۳ تا ۸۱ گذارند و بعد از آن از سال ۸۴ تا سال ۸۸ تحصیلات خود را در مقطع جراحی عمومی در دانشگاه ارومیه پیگیری کرد.

ایشان بعد از سپری کردن دوره های مورد نیاز ، توانستند موفق به دریافت مدرک فلوشیپ جراحی کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی ایران گردیده و بعد از آن به عضویت هیات علمی درمانی بیمارستان رسول اکرم (ص) درآید.